BEIRUT, LEBANON (10:00 P.M.) – The Islamic State (ISIS/ISIL/IS/Daesh) is far from finished in Syria, despite some claims by the U.S. administration.
The terrorist group has mostly retreated to the Syrian Desert region known as the Badiya Al-Sham, which is located between the Deir Ezzor, Homs, and Al-Sweida governorates.
In order to evade airstrikes and missile attacks, the Islamic State has sought shelter inside the vast number of caves that are located throughout this desert region.
According to an officer from the Syrian Arab Army’s 10th Division, the Islamic State has a large presence in the Badiya Al-Sham region, with an estimated 1,500-3,000 fighters still roaming around southeast Syria and western Iraq.
The officer said the Islamic State is able to resupply their fighters in both countries by traveling under the cover of night.
By traveling at night, the Islamic State fighters can conduct raids on nearby towns to collect supplies and travel undetected through the desert region.
The officer continued that clearing this desert region of ISIS fighters is very difficult and requires a large number of troops that they cannot afford to deploy to this front at this time.
When asked about the location of the Islamic State’s leadership, including their founder and leader Abu Bakr Al-Baghdadi, he responded that the so-called ‘caliph’ is likely moving back and forth from this desert region to Iraq’s Al-Anbar Governorate.
He would add that as soon as Turkey turns their attention to the eastern Euphrates region, he believes the Islamic State sleeper cells will activate and begin retaking areas from the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF).
ALSO READ  Syrian Army sends entire division to Idlib front

TRADUCERE

ISIS ÎNCEPE "ARMA DE NOAPTE" CÂND SE RETREAT LA DESERTUL SIRIAN
De
Leith Aboufadel


BEIRUT, LEBANON (10:00 pm) - Statul islamic (ISIS / ISIL / IS / Daesh) este departe de a fi terminat în Siria, în pofida unor pretenții ale administrației SUA.

Grupul terorist sa retras în cea mai mare parte în regiunea deșertului sirian cunoscută sub numele de Badiya Al-Sham, care se află între guvernatele Deir Ezzor, Homs și Al-Sweida.

Pentru a se evita loviturile de zbor și atacurile cu rachete, statul islamic a căutat adăpost în numeroasele peșteri care se află în întreaga regiune a deșertului.

Potrivit unui ofițer din divizia a zecea a Armatei Arabe Arabe, statul islamic are o prezență importantă în regiunea Badiya Al-Sham, cu un număr estimat de 1.500-3.000 de luptători care se deplasează încă în jurul Siriului sud-estic și al Irakului de Vest.

Ofițerul a declarat că statul islamic este în măsură să-și revendice luptătorii în ambele țări, călătorind sub acoperirea nopții.

Călătorind noaptea, luptătorii statului islamic pot efectua raiduri asupra orașelor din apropiere pentru a colecta provizii și a călători nedetectați prin regiunea deșertului.

Ofițerul a continuat că curățarea acestei regiuni deșarte a luptătorilor ISIS este foarte dificilă și necesită un număr mare de trupe pe care ei nu și-l pot permite să-l desfășoare în acest moment în acest moment.

Când a fost întrebat despre poziția conducerii statului islamic, inclusiv pe fondatorul și liderul său Abu Bakr Al-Baghdadi, el a răspuns că așa-numitul "calif" este probabil să se deplaseze înainte și înapoi din această regiune a deșertului spre guvernarea Al-Anbar din Irak.

El a adăugat că, de îndată ce Turcia își va îndrepta atenția spre estul regiunii Eufrat, el crede că celulele spaniole ale statului islamic vor activa și vor începe să recupereze zonele din Forțele Democrate Siriene conduse de kurzi (SDF).