joi, 30 aprilie 2015

...


.....


miercuri, 29 aprilie 2015

Franz Liszt(1811-1886)

“Eşti sclifosită, îţi arunc ceaşca pe geam!” Reacţia neaşteptată a marelui compozitor Franz Liszt la masa oferită de o ducesă…

Duminica 26 Apr 2015 /

 
Liszt FranzPentru că nu am mai scris demult un articol la categoria “Cultură”, am s-o fac astăzi şi voi vorbi despre întâmplarea din viaţa unui mare muzician din secolul al 19-lea, Liszt. Franz Liszt sau Liszt Ferenc (n. 22 octombrie 1811 – d. 31 iulie 1886, Bayreuth, Bavaria), a fost un compozitor maghiar și unul dintre cei mai renumiți pianiști ai tuturor timpurilor.
Liszt era invitat la o ducesă foarte sclifosită care-l prezentase celorlalţi oaspeţi mai mult ca pe o fiinţă curioasă decât ca pe un mare pianist şi compozitor.
La un moment dat, Liszt surprinde un gest nu prea delicat al ducesei, care făcuse un semn de dezgust valetului, sugerându-i să ia imediat zaharniţa din care Liszt luase cu mâna o bucăţică de zahăr, negăsind cleştişorul.
Plictisit peste măsură de ifosele ei, Liszt când termină de băut cafeaua se duse direct la fereastră şi, spre disperarea gazdei, lăsă să cadă ceşcuţa japoneză în care băuse cafeaua! La strigătul dezaprobator al ducesei, Liszt cu foarte mult calm îi răspunse:
- Stimată ducesă, dacă v-a făcut silă mâna mea, consider că trebuie să arunc neapărat ceaşca pe care am atins-o cu gura, deoarece fără îndoială am contaminat-o…
Excelent răspuns al unui mare om, care a ştiut să-şi păstreze calmul şi nu a vorbit urât. În stupoarea generală, Liszt părăsi imediat casa ducesei nedelicate.
Secretele lui Lovendal


Tabloid 1894

 

Pe prima pagină

Presa de tip tabloid nu este nici pe departe o găselniţă a zilelor noastre. Ziare cu un preţ mic care puteau să fie vândute la bucată, pe stradă şi nu difuzate doar pe bază de abonament au apărut în România încă de la sfărşitul secolului al XIX-lea. Aceste publicaţii continuau să fie în primul rând o cronică a vieţii politice dar puneau din ce în ce mai mult accent pe publicarea ştirilor locale şi pe relatărea unor întâmplări din categoria faptului divers. Un exemplu de la sfârşitul secolului al XIX-lea este suplimentul literar al ziarului “Universul” a cărui primă pagină este dedicată de cele mai multe ori ştirilor de tip tabloid. E adevărat, publicaţia era literară, dar trebuia totuşi să se vândă. Aşa că prima pagină a “Universului literar” arăta cam aşa:

O tragedie pe Marea Neagră

“ Pe pag. I a numărului nostru de azi dăm o ilustraţie colorată, executată în atelierul foto-zinco-grafic al «Universului», reprezentând scena tragic întâmplată pe Marea Neagră, pe bordul unui vapor. Amănuntele sunt acestea:
Vaporul «Sevastopol» al societăţii ruseşti de navigaţiune pe Dunăre, era deja aproape de Sulina, cu un mare număr de pasageri din Constantinopole şi Egipt. Vaporul urma să  sosească Sâmbată la Galaţi, dar o scenă tragică ce s'a întâmplat pe bord, aproape de Sulina, i-a întârziat sosirea.
Un marinar român, originar din jud. Brăila, s'a amorezat la nebunie de o tânără şi foarte bogată americană, care venea din Alexandria (Egipt) spre Bucureşti, şi într'un moment de stare anormală de nervositate, bietul marinar, fost elev al scoalei militare din Iaşi, a destăinuit taina inimei sale bogatei americane, făcându-i propuneri de căsătorie. Americana a refuzat însă, cu o trufie ofensatoare, propunerea marinarului. Amorezatul s'a retras în fundul vaporului şi a început să plângă; camarazii săï, însă, l'aü luat în bătaie de joc, râzând mereu de dânsul.
Nenorocitul a fost atât de crud izbit de râsetele şi batjocurile camarazilor săi încât, cuprins de furie, a împuşcat pe doi dintre dânşii şi apoi ca un nebun alergă sus pe bord şi a lovit de moarte cu pumnul pe tânăra americană, iar el, înainte de a fi prins, s'a asvârlit în mare.
In urma acestor tragedii, vaporul «Sevastopol» şi-a schimbat direcţia şi a plecat la Odessa, pentru a anunţa parchetul rusesc. Nenorocitul amorezat se numeşte N. I. Grigoriu, din Brăila.”

Drama unei familii din Iaşi

“ După cum am promis deja, dăm pe pag. 1 a numărului nostru de azi o ilustraţie colorată reprezentând drama sângeroasă întâmplată la Iaşi în ziua de Duminecă 3 Iulie c.
Căpitanul Ştefănescu era în divorţ cu femeia sa, născută Capucinski. Ei aveau 3 copii, la care căpitanul ţinea foarte mult. Soţii se certau adeseori şi în certele lor se amesteca şi soacra, d-na Capucinski. Cu toată sfada şi neînţelegerea, adesea Ştefănescu venea şi'şi lua copiii şi'i preumbla cu trăsura sa proprie, căci să nu uităm, Ştefănescu dispunea de un mic capital.
Duminecă pe la 8 seara Ştefănescu se duce la soţia sa şi'şi ia copiii. Iese cu dânşii la Hala de bere, unde stă până la 9 şi 20 m. seara, de vorbă cu toţi prietenii. Pe la 9 şi 20 pleacă de la Hala de bere, ducându'şi cei 3 copilaşi de mână. Apucă în sus spre casele Capucinski. Aceste case vin în partea de sus a stradei Lăpuşneanu.  Stefănescu bate la uşă; îi iese înainte femeia care văzându’şi copiii, mulţumeşte bărbatului său de faptul că a luat şi a plimbat copiii. Ce-o fi răspuns căpitanul nu se ştie. Se zice că ar fi apostrofat pe femeia lui că mult are să dureze starea asta a lui, să umble pe la casele altora să-şi ia copiii. Şi nici una nici două, scoate un pumnal şi'l arată zicând: «Acesta are să ne curme viaţa». Femeia crezând că'i glumă, zise: «Na, dă!»
Atunci Ştefănescu ca un turbat se repede asupra'i, îi înfige cuţitul sub ţâţa 'stângă. Dânsa cade pe loc jos; scoate un ţipet; vine soacră-sa; la vederea asta Ştefănescu se repede la soacră-sa, o răneşte în două-trei locuri la gură, dar ea fuge în casă; văzând faptul comis îşi înfige şi el cuţitul în inimă şi cade pe dată fără suflare lângă femeia sa.
Repede lumea s'a strâns; a venit procurorul, poliţia şi parchetul militar. Pe la 11 jum. noaptea, 9 soldaţi ridicau pe targă spre Copou un cadavru, învelit în cearşafuri albe. Era cadavrul lui Ştefănescu ce se transporta la spitalul militar. Cadavrele nenorociţilor soţi au fost înmormântate în mijlocul unei mari asistenţe de lume.”

Prinderea banditului Dascălu

“ Am dat în «Universul politic» pe larg ştirea despre arestarea banditului Licsandru Ionescu, zis şi Dascălu. O rudă a lui cu numele Niţă Paraschiv şi alţi prieteni, fiind arestaţi şi luaţi din scurt au mărturisit că au găzduit pe Dascălu şi au început să se acuze reciproc ca să scape de a fi urmăriţi. Din depoziţiile şi acuzaţiunile lor reciproce, d-nii Lilovici, Deşliu şi sub-prefectul Ionescu au căpătat convingerea că banditul se află la Turtucaia.
Se trimit în această localitate sub-comisarul Vergulescu, care cunoştea pe bandit şi Barbu Neagu. Peste două zile se duce la Turtucaia şi d-nul subprefect Ionescu.
Din cercetările făcute aici se descoperă că Dascălu, care de obicei se purta ras, a trecut Dunărea prin bălţile Căşcioare, Chirnogi, purtând o barbă mare şi stufoasă, a debarcat în satul Kalmuk, unde s'a întâlnit cu un dezertor din roşiori, anume Radu, cu care a stat două zile în sat. De aici banditul s'a angajat ca cioban în satul Tureşmil la un anume Cara Amed. Aici s'a îmbrăcat cu căciulă şi nădragi bulgăreşti, iar hainele cu care venise le-a lăsat acasă la stăpână-său. După 2 zile a fugit din serviciul turcului şi s'a dus la Turtucaia, unde a lucrat la o bina. Din Turtucaia tâlharul s'a dus la Kadichioi, unde s'a angajat iarăşi ca salahor la o bina.
Tocmai pe când lucra aici, soseşte sub-comisarul Vergulescu, îmbrăcat în uniformă de sergent major de geandarmi bulgari, cu 6 soldaţi. Geandarmii pun mâna pe dânsul, îl trântesc la pământ şi'l leagă. În timpul operaţiunii acesteia, Dascălu se sbătea şi striga într'una că n'a făcut nimic. Vergulescu, ca să'l facă să tacă, îşî ia căciula de pe cap şi, adresându-se cătră tâlhar, îl întrebă:
- Acum mă cunoşti ?
- Vă cunosc, d-le sub-comisar, răspunde Dascălu fără să mai reflecteze.
De la Kadichioi bandidul e dus la Turtucaia şi de aici la Rusciuk unde s'au îndeplinit formalităţile de extrădare.”

Nenorocirea din Cişmigiu


“ Ilustraţia colorată de pe pag. 1 a numărului nostru de azi reprezintă locul nenorocirei ce s'a petrecut în dimineaţa zilei de Miercuri 22 Iunie la orele 5 şi un sfert dimineaţa. Pe când dulgherii lucrau la îmbinarea pârghiilor, schela deasupra a cedat greutăţii şi’a căzut peste schela inferioară, rupând-o. Amândouă s'au prăvălit jos. 18 lucrători au fost mai mult sau mai puţin grav răniţi. Între ei se afla şi un supraveghetor al lucrărilor.
Cauza accidentului e datorită defectuozităţii cu care s'a construit schela cu material prea slab pentru a suporta greutatea numeroşilor lucrători ce aveau să se urce pe schelă, cum şi materialele grele cari se ridicau cu o macara deasupra schelei.
Răniţii au fost transportaţi pe la spitale. Aproape toţi s'au vindecat. Vre-o 2—3 inşi se mai află în cură. Lucrările întrerupte câte-va zile, au reînceput din nou.”

Drama sângeroasă de la Mândreşti

“ După cum am anunţat deja în «Universul politic», într'una din zilele trecute s'a săvârşit în cătunul Mândreşti, comuna Puţeni, jud. Tecuci, o crimă oribilă în următoarele împrejurări:
Pe proprietatea d-lui Macry se afla un păzitor de ţarine turc, cu numele Alep. Un băiat de sătean, scăpând o vită pe proprietatea aceea şi ducându-se să o reîntoarcă, servitorul d-lui Macry a bătut pe băiat. Acesta s'a tânguit tatălui său că a fost bătut greu. Tatăl înfuriat se duce la turcul Alep şi a voit să'l bată. Turcul scoate un revolver şi trage în vânt, ca să îi sperie. Ţăranul înaintând, a fost împuşcat şi a încetat din viaţă.
Ajungând vestea în sat de cele petrecute, s'au răsculat ţăranii şi au plecat împreună cu primarul la turcul Alep. Acesta de frică s'a ascuns într'un beci al d-lui Macry. Oamenii intră la el şi o luptă înverşunată are loc între ei şi turcul Alep, asociat cu alţi doi încă. Rezultatul acestui groaznic măcel a fost că turcul Alep a fost ucis. Ceilalţi turci, precum şi câţiva ţărani răniţi, au fost duşi la spitalul din Tecuciu.”

Nenorocirea de pe Dunăre

“ În Dunăre, în faţa Bechetului nu de mult s'au înecat două caice, care împiedicau navigaţia. Căpitanul Rădulescu a primit ordin să meargă cu torpilorul «Alexandru cel Bun» să cureţe calea navigaţiei. La 28 Iulie «Alexandru cel Bun» a plecat din Galaţi având pe el nouăsprezece oameni, 2 ofiţeri, căpitanul Rădulescu, locotenentul Iosipescu şi un scafandrier civil, care trebuia să caute caicile înecate şi să se aşeze dinamita sub ele în Dunăre. De «Alexandru cel Bun» era legat şi un şlep plin cu dinamită şi cu fulmicoton ud în calupuri aşezat.
În cursul drumului căpitanul a dat ordin să se scoată pe şlep mai multe calupuri de fulmicoton care conţineau 75 la sută apă spre a'l usca la soare să'l facă să aibă numai 40 la sută ca la scoaterea caicelor să fie mai uscat când se va amesteca cu dinamita.
Dincolo de Olteniţa la 29 Iulie vr'o trei calupuri s'au aprins, se zice că din cauza ferbinţelei soarelui. Fulmicotonul ud nu face explozie, ci numai se aprinde ca chibritul. Căpitanul Rădulescu şi locotenentul Iosipescu se aflau pe şlep. Pe când şi unul şi altul se sileau să stingă focul, ofiţerul Iosipescu a dat ordin la trei soldaţi să deslege barca de la şlep şi s'o lase în Dunăre. Căpitanul însă nu observă acest ordin.
Barca s'a lăsat în Dunăre şi fiind-că unul din soldaţi o lăsase rău în Dunăre şi încet, a primit o palmă de la ofiţer. În barcă, fiind-că focul se întindea, au sărit ofiţerul Iosipescu, trei soldaţi şi scafandrierul cu gând să scape la mal care era la o sută de metri. Din nenorocire torpilorul mergea şi barca luând apă s'a dus cu oameni cu tot în fund. Din cei afundaţi apa a aruncat afară pe doi soldaţi şi pe scafandrier, dar fiind îmbrăcaţi s'au dus iarăşi în fundul Dunărei.
Toate cadavrele au fost găsite dar mai în urmă de toate a locotenentului Iosipescu. Cadavrele au fost înmormântate cu mare pompă şi pe spesele statului.”

Manifestaţii studenţeşti în Piaţa Universitaţii

“ După cum se ştie, studenţimea universitară română a serbat în ziua de Sf. Mihail şi Gavril aniversarea onomasticei lui Mihai Viteazul. Studenţii au plecat la orele 8 dimineaţa de la Universitate la biserica Mihai Vodă, unde au asistat la serviciul religios. În aceeaşi zi s'a ţinut întrunire la Orfeu, unde au luat cuvântul mai mulţi studenţi, cari au arătat meritele mari ale lui Mihai Viteazul, năzuinţa acestuia de a uni pe toţi românii şi au declarat că în fiecare an vor sărbători aniversarea marelui Domn.
De la Orfeu studenţii, împreună cu cetăţenii capitalei, cari au asistat la întrunire, s'au dus traversând strada Câmpineanu, Calea Victoriei şi Bulevardul, până la statuia din faţa Universităţii. Aci s'a depus o mare cunună de frunze de lauri şi de stejari pe ale carei panglice erau scrise cuvintele : Ca semn de admiraţiune luptătorului de neînvins
al unităţei naţionale.
Depunându’se această cunună, d-nul Scarlat Orăscu, student, a zis că studenţii universitari vin ca să depuie o cunună pe statuia eroului de la Călugăreni pentru ca să dovedească şi ei că sunt încălziţi de aceleaşi simţăminte ca şi marele Domn al Românilor.
Apoi mulţimea, după ce a salutat сu urale statuia, s'a risipit în linişte la ora 4 şi un sfert; iar studenţii s'au dus la Ligă, spre a depune drapelul albastru al fetelor române din Sibiu.”
Sursa: numere din anul 1894 ale revistei “Universul literar” citite din colecţia Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” Cluj Napoca
 
deieri-deazi.blogspot.com

miercuri, 22 aprilie 2015

TVR

2015

TVR CIORNA

Intr-o zi de curand am vrut sa vad ce programe interesante mai sunt la TVR.
AM DAT DE 2 ORI SI MI-A FOST RUSINE DE RUSINEA LOR. AU NOROC CA AU ARHIVA TELEVIUZIUNII SI MAI ATRAG ATENTIA PRIN FILMULETELE COMICE DE ACUM 40-45 DE ANI.
RUSINE !!!!

In asteptare(CIORNA)

Am spus ca nu mai pot sa scriu din cauza ca, calc. lasat aici in locul celor 2 performante ale mele, se opreste din minut in minut. Ma chinui de dimineata sa scriu 2 randuri.
Dar vreau sa  imi exprim mirarea ca, primul nostru ministru, ofera din saracia noastra, marirea pensiilor rezervistilor si politistilor.
 Dar daca este sa facem socoteala ce aflam?
Ce aflam aici in jurul meu doar, dar cred ca  se petrece in toata tara si in toate Politiile Judetene.
Imaginea de mai sus reflecta cetatenii orasului, care duc in spate ciorile.
Sa revenim la oile noastre.
Numai in cazul meu de 13 ani nu am vazut nici o recuperare din ce mi s-a furat si mi s-a furat totul. Aud mereu aceeasi placa cum ca, sunt rude cu Politia.Nu se rezolva nimic pentru ca, tu reclamantul, sa pici in ridicol prin insistenta cu anii.
In articole anterioare m-am straduit sa exprim ce cred ca ar misca ceva.
Este bine meritata marirea pensiilor Politiei Ploiesti care nu face nimic si bate campii cand faci plangere ca o echipa de infractori periculosi ti-au furat 2 calculatoare, echipa  formata din Cristache Nicu tel.0724409301si fiul sau Mircea tel.0727407288  si ti se raspunde ca ti-ai expus pareri personale  despre situatia sociala din Romania ????
Cand ceri desfiintarea bordelului de 4 ani, proprietar Negoita Traian, sustinut de  un rezervist si un cuplu de tigani si nu se schimba nimic!
Eu mi-am propus sa iau legatura cu un birou de notariat si avocatura din Londra care  sa betoneze un act prin care ofer tot ce mi-a mai ramas  celui sau celei, negrisorului lui Osama Bin Laden, caruia ii scria articolele semnate, de cel mentionat anterior.
Vreau sa cred ca macar dupa moartea mea, Politia Ploiesti va fi scuturata putin macar, prin atragerea atentiei ca, a fost manta de ploaie a infractorilor hoti din apartamente, rezervisti, preocupati sa inoade bastoanele tiganilor,  tiganilor specialisti in scheciuri tipate care, cer moartea sau in cel mai bun caz bataia, cu poalele in cap. Dar de  azi de dimineata de cand vreau sa scriu ceva, aproape ca am obosit si  ideile le-am pierdut prin cutele creierului:))).
In concluzie sper ca Politia Ploiesti va da dispozitie rudelor lor infractoare,  inclusiv pachidermelor naparlite de batranete, sa aduca inapoi tot ce au furat caci, sunt sigura ca daca cer ajutorul Al Qaeda sau ISIS imi raspund intro singura zi si nu in 13 ani fara raspuns, asa cum face Politia Ploiesti si Primaria Ploiesti.
Sper ca nu voi fi nevoita sa fac un concus cine raspunde mai repede, Politia Ploiesti, Primaria Ploiesti, Al Qaeda, ISIS. Sunteti in eroare daca credeti ca acolo sunt numai luptatori(ati vazut poza ca, facuse-ra pe ei in focul luptelor) sunt si cei cu capul, beneficiind de tehnica actuala !!!!
Daca dvs. credeti ca toti sunt molateci ca dvs. dar, acum daca va ofera din saracia romanilor o marire de pensie asta va va inviora caci eu, nu am de gand sa platesc nimic celor ce vor rezolva problema sau mai rau o va incurca ci, am sa trimit nota de plata la dvs. caci v-ati imbaiat in nesimtire si  acum s-ar purtea sa va faceti de ras, cand vor citi cei interesati ca, aici in Ploiesti, Politia si Primaria platite din banii cetatenilor nu fac nimic, pentru a nu deranja rezervistii jegosi si tiganii raiosi si o persoana este obligata sa apeleze la  Organizatii teroriste pentru ai speria sa-si faca datoria.
Astept pana luni tot ce mi s-a furat caci, nu eu sunt infractoarea si apoi am sa cer ajutor international si nu de la romani pentru ca romanii toti, sunt prea milosi pentru canaliile care au pus bocancul pe grumazul nostru.
Eu nu pot oferti decat accesul la bordelul detinut de Negoita Traian et Company, sustinut interesat de Ispas Vasile rezervist, si duo tiganii Micu Vasile.
Nu va mai spun nimic decat ca.....
Fiti patrioti si nu murdariti institutia Politiei si Primariei de dragul unor gunoaie ale societatii.

duminică, 19 aprilie 2015

Vremea revanselor (ciorna)

A sosit enumerarea si tragerea liniei pentru a se  finaliza socoteala ramasa nerezolvata dupa terminarea ultimului razboi mondial.
 Dupa Grecia care a cerut 250 de miliarde datorie de la Germania, acum a venit randul Rusiei care cere plata datoriei catre ea din partea Frantei.
Romania ?????
Tace de parca Romania ar avea de platit datorii si nu le-a onorat!
Chiar si Ceausescu a platit cu pretul foamei unui intreg popor doate datoriile in timp ce alte tari com uniste cu datorii mult mai mari precum Polonia, au fost iertate de datorii si sterse.
Dar Romania pana la Ceausescu nu a imprumutat niciodata ci, ea a dat cu imprumut bani altora pe care nu i-a mai vazut nici in ziua de azi.Ceausescu a imprumutat bani tarilor arabe, datorii sterse de cei care nu au muncit pentru ei si au pus mana pe putere prin frauda politica si apoi financiara.
Rasul in cascade,  bolnavicios fata de Angela Merkel, de catre matrafoxat, nu ne tine de foame si nici de  tratamente in spitale.
De ce si acum chiar daca avem un elastec in fruntea guvernului, nu iesim sa ne cerem drepturile?
Ne dau banii afara din casa ? Nu mai avem ce face cu ei ?
De ce suntem lasi ? De ce facem jocurilor UE care ne vrea saraci lipiti si curand transformati intr-o satra tiganeasca?
Viata noastra depinde de slugarnicia guvenului actual, asa cum a fost mereu?
Am fost  TEMBELIZATI IN 1946 CA ESTE  FOAMETE.
NU A FOST NICI O FOAMETE, ASA SPUNEAU CEI CARE AU TRAIT ATUNCI. Romania se refacuse din punct de vedere agricol dupa un an agricol de la razboi, si daca erau locuri unde recolta din 1946, a fost slaba, se rezolva prin schimburi intre regiuni. Dar adevarul era altul, dupa razboi Romania ca tara perdanta a fost obligata sa dea totul,  mai ales petrol prin sovromurile de atunci,  unde nu exista  robinet si sa dea toata recolta la rusi. Rusia era mare si foamea ei era mare.
Asa ca la prostului de roman i s-a spus ca este foamete ca, nu s-a facut recolta si  toata aceasta situatie a fost indusa.
Dupa asa zisa revolutie traim zi de zi aceeasi dezinformare. Ca s-a terminat totul, s-a furat totul si nu sunt bani.
Situatia internationala ne dovedeste ca prostirea popoarelor nu mai poate dura mult. Totul se poate schimba la 180 de grade, chiar de maine.
Vointa sa fie ! Actuala conjunctura favorabila statelor hraparete, nu mai are mult de trait. Aceasta carpeala de democratie in favoarea unora si in defavoarea celor multi, nu mai poate continua.
De ce sa fim nevoiti sa ducemn viata de sluga a minoritatilor, mai ales tiganesti. Vedeti cum alte tari lupta contra lor pentru ca hapaie totul.
Cu ce drept li s-a dat  o clasa peste noi ceilalti si merg asa de impaunati adica, constipati  ca si cum ei au TOATE DREPTURILE CA SUPERIORI SI NOI SUNTEM VASALII LOR.
Terminarea razboiului s-a facut la masa verde si impartirea zonelor de influenta s-a facut pe un servetel de hartie la o masa de restaurant. Nu stiu daca se putea opune muribundul presedinte american!
Niciodata nu este a buna, cand totul se termina ca intre tigani.
Romania sa aiba grija sa nu piarda si trenul acesta, ca si pe celelalte.

joi, 16 aprilie 2015

:):):)


Conturile groparilor Romaniei

16.04.2015 ·Scris de: in Adunate de pe net, Politic
groparii     IN BĂNCILE DIN ELVETIA & BELGIA AU FOST IDENTIFICATE PANĂ ACUM CONTURILE GROPARILOR TĂRII SI ANUME:
* ELENA UDREA – 1 MILIARD DE EURO
* TRAIAN BĂSESCU – 2,5 MILIARDE
* RADU BERCEANU – 4 MILIARDE
* ADRIEAN VIDEANU – 5 MILIARDE
* VASILE BLAGA – 4 MILIARDE
Din vremuri imemoriale, bandiţii s-au dat singuri în gât. Situaţia se repetă şi acum, în România, cu gruparea de crimă organizată reunită în jurul lui Traian Băsescu. De mai bine de 1 an de zile, aceşti mafioţi se ameninţă şi se şantajează reciproc, după cum se vede si se stie. Fiecare are impresia că ceilalţi au furat mai mult. Impresie bazată pe fapte reale, după cum avea să se dovedească. În Ajunul Crăciunului, mai exact vineri, 24 decembrie, la orele 11,30, Traian Băsescu i-a chemat la ordine, într-o vilă de protocol de la Predeal, pe cei 3 cu care a pornit la drum şi de care nu are loc Elena Udrea. E vorba de Adriean Videanu, Vasile Blaga şi Radu Berceanu. Primii 2 au sosit la timp, venind de la Bucureşti. După o oră, avea să vină, de la Craiova, şi Radu Berceanu. Discuţia a fost una violentă, cu urlete animalice şi ameninţări, şi a durat pînă la orele 14. La un moment dat, Băsescu le-a pus în vedere să plece din partid, imediat după Anul Nou. Şi le-a pus pe masă dovezile şi extrasele unor conturi bancare, aduse din străinătate de un prieten arab al Elenei Udrea, agent al mai multor Servicii Secrete. Astfel, conform acestor probe, cei 3 au depuse în băncile străine următoarele sume: Vasile Blaga şi Radu Berceanu – fiecare câte 4 miliarde de euro; Adriean Videanu – 5 miliarde. Cele mai multe conturi se află în Elveţia şi Belgia. La câteva ore după ce a plecat Banda celor 3 (mai precis, la 18), au “aterizat” şi Elena Udrea şi arabul respectiv. Acesta e sirian şi are o reţea de hoteluri la Paris, Bruxelles, Beirut, Abu Dhabi şi în alte oraşe şi staţiuni turistice. Reamintim că “amanţii morţii” au sume ceva mai “modeste” în băncile din străinătate: Traian Băsescu – 2,5 miliarde de euro; Elena Udrea – 1 miliard. Normal că sunt invidioşi! Acelora care, poate, se miră de mărimea colosală a sumelor le vom reaminti că cei 3 răufăcători au condus, ani de zile, ministere-cheie ale Guvernului României: Interne, Transporturi, Economie. E inutil să precizăm cum au putut tâlhări aceşti hoţi fondurile acelor ministere, dar şi împrumuturile externe, în condiţiile în care NU i-a controlat nimeni. În curând, vor FURA şi aerul pe care-l respirăm, BRAVO votangiilor pomanagii pentru găleti portocalii, BRAVO celor care au pus botu’ la promisiunile lor mincinoase.
Maria Bumbaru
Business risk adviser
President AXOM Romagent Romania (private investigations) – www.romagent1.ro
Executiv manager :VIDEOCOMPONENTS ROMANIA- www.vcvideo.ro
President Romanian National Association of Detectives – www.adetro.ro
Presedinte fondator Fundatia ACUM
GSM:0745.084.881
email:mariabumbaru@gmail.com

duminică, 12 aprilie 2015

De ce ?

 
Why should Yemenis pay the price for Saudi Arabia’s aggression?

Saudi Arabia’s invasion of Yemen continues unabated. Yemeni officials say more than 1,000 people, most of them civilians have been killed in the aggression. At least 2,00 children are among the dead. The invasion that has no UN mandate started on March 26.

Join us on ‪#‎presstvdebate‬ at 18:33 GMT
 · 
Add a comment...

vineri, 10 aprilie 2015

Proiect

Nicolae Toma:
Un proiect în sprijinul cailor și măgarilor exploatați în faimosul oraș turistic Petra
Orașul Petra din Iordania este una dintre cele mai celebre și mai frumoase locuri turistice din Orientul Mijlociu. De o importanță vitală pentru industria turistică din zonă sunt cei 1350 de măgari și cai care îi transportă pe turiști. Pe lângă faptul că sunt ținute în condiții mizere, animalele sunt înhămate la atelaje mult prea grele pentru puterea lor, de-a lungul prea multor ore. http://goo.gl/s2QMiA
imaginea nu este afișată

Vizualizează postarea

joi, 9 aprilie 2015

ReteteReţete (care distrug orice diete)


AVERTISMENT:

Recomand tuturor celor care ţin vreo dietă sau un regim alimentar să se oprească aici. Reţetele ce urmează, culese din “Calendarul ziarului Universul” pe anul 1934, sunt adevărate bombe calorice. Dar mâncarurile “boiereşti” gătite în baza lor par savuroase. Efectele imediate al citirii acestor reţete vor fi o ploaie cu averse în cavitatea bucală precum şi o vizită neplanificată în zona frigiderului şi nu vreau să fiu bombănit de doamnele, domniţele şi domnii care urmează vreun program de slăbire. Pentru cei care se încumeta totuşi, am şi soluţii: am înserat în text reclame pentru diferite remedii ale neplăcerilor cauzate de  abuzurile alimentare: ceaiuri pentru slăbit, pastile care rezolvă indigestiile, purgative şi laxative etc. (evident, din aceiaşi perioadă). Nu promit că mai găsiţi produsele respective prin farmacii, dar nici nu exclud acest lucru. Tot pentru protecţia d-vostră am evidenţiat în text, cu bold, alimentele periculoase. Aşadar să purcedem la gătit:

SARMALE DE VARZĂ DULCE


Ceaiul care slăbeşte Dr Ernst Richter
Faci tocătura ca şi pentru chiftele prăjite. În loc de carne de vacă pui jumătate carne de viţel sau de vacă şi jumătate de porc şi carne de cârnaţi de porc. Pui in tocătură un ou la ½ kilo de carne, ceapă prăjită, miez de pâine muiat ăn zeamă de carne sau lapte, sare şi piper. Amesteci bine. Foile de varză le înmoi mai întâi în apă fierbinte, apoi le scoţi cotoarele, faci sarmale mici, nu mai mari decât jumătate degetul cel mare de la mâna şi le prăjesti în unt proaspăt. Apoi le aşezi în cratiţă cu rânduri de costiţă afumată. În mijloc pui buchetul. Umpli cu zeamă de carne şi stropeşti cu un păhăruţ de vin alb. Pui la cuptor din ajun, punând deasupra un rând de pătlăgele roşii. După ce s’au gătit le tragi afară, iar a doua zi le reîncălzeşti, în cuptor, punând deasupra bucăţele de unt proaspăt şi smântână.

CURCĂ SAU CURCAN UMPLUT CU CÂRNAŢI


Se umple pasărea cu o cantitate de cârnaţi de porc şi se pune într’o cratiţă pentru cuptor, aşezata pe felii de slănină. În tavă se pun de jur împrejur 12 cepe întregi, piper negru boabe, un buchet mărişor, bucăţele de slănina şi 4 linguri de apă. Un curcan bătrân trebuie să fiarbă 5 ore.
Se scoate grăsimea sosului. Se serveşte astfel: deschizi curcanul, scoţi cârnaţii şi arunci buchetul.Dacă n’ai cârnaţi poţi umple cu pâine prăjită.

PUI  “MARSAN”


Laxativ
Un purgativ sigur...
Ia un pui de găină curăţat, taie-l in 8 bucăti, săreaza-l. piperează-l. Pune-l să se rumenească într’o cratiţă cu un ou, unt proaspăt şi 2 cepi mici tăiate. Când bucăţile de pui s-au rumenit, scoate-le din cratiţă şi pune-le într’o farfurie, ţinută la căldură, torni deasupra conţinutul cratiţei.
Torni apoi în cratiţă un pahar (25 centilitri) de Vermouth sau Cinzano, care scade în cantitate de două treimi după care îi dai dat flacăra. Imediat, vermuthul nefiind încă stins, arunci carnea în cratiţă, dupa ea verşi untul şi zeama în care ai legat o lingură de piure de tomate în care ai pus zahăr, puţină scorţişoară pisată şi ardei roşu.
Gusti, rectifici de sare şi piper, dacă e nevoie, laşi pe foc 5 minute, amestecând continuu.

FRIGĂRUILE “AGHIUŢĂ”


Se taie porcul în bucăţi egale apoi se înfig bucăţele în frigărui mici, alternând fiecare bucată de carne cu o felie de costiţă afumată. Se unge carnea cu muştar, se tăvăleşte în pesmete pisat, se stropeşte cu unt proaspăt topit şi se pune la grătar.

PORC CU SOS


Femeia la 40 de ani
Tabletele pentru slăbire
BOXBERGER KISSINGEN
Muşchiul de porc se curăţă de grăsime ca să rămâna un centimetru grăsime şi se pune într’o cratiţă cu zece grame unt după ce-l sărezi şi pipărezi. Să se rumenească deopotrivă pe toate feţele. apoi se pune 200 grame zeamă de carne, 200 grame de vin alb, buchetul obişnuit, o ceapă înţepată cu două cuişoare.
Acoperă cratiţa şi las-o să fiarbă două ore, stropind carnea de patru ori cu sosul din tigaie.
Spre a face sos se curăţă 300 grame ceapă scoţând părţile tari de la cap şi de la coadă. Se taie ceapa în bucăţi, se pune în cratiţă cu 20 grame unt. Se amestecă puţin cu lingura de lemn. Se adaugă în rântaş 300 grame zeama de carne, sare şi piper.
Se fierbe zece minute, amestecând. După 2 ore, muşchiul fiind gata se scurge zeama din cratiţă, se trece prin strecurătoare, se scoate grăsimea şi se pune în sos. Se toarnă apoi  în farfurie şi sosul deasupra.


CRAP CU BERE


Scoţi carnea de pe oasele pe care le arunci şi o pui într’o cratiţa cu un strat de ceapă tăiată mărunt, sare, piper, pătrunjel, cimbru, o foaie de dafin şi 2 cuişoare. Presara peste bucăţile de peşte bucăţele de turtă dulce, apoi toarnă atâta bere cât să acopere peştele. Laşi să fiarbă o jumătate de oră.PATEU DE IEPURE


Retete care distrug diete
Pastilele Vichy-etat
uşurează digestia
Tai muşchii iepurelui feliuţe lungi, groase ca degetul, curăţite bine de pieliţă; toci mărunt canea de la pulpe şi mai amesteci într’ânsa puţină carne de porc. Pui într’o tigaie unt. Focul să nu fie iute şi când untul va fi fierbinte, aşezi în el feliuţele de muşchi şi le laşi să se frigă cam un sfert de oră; să nu se rumenească. Le scoţi şi tot în momentul acela (bagi de seamă să nu fie prăjit) mai adaogi puţin unt şi pui tocătura; o laşi să se prăjească (amesteci mereu) pe un foc potolit ca un sfert de oră, îi adaogi sare, piper, puţin usturoi, pătrunjel, puţină ceapă rumenită, tăiată foarte subţire şi ciuperci tocate mărunt. Înainte de a scoate tocătura de la foc, pui în ea ficat de vacă ras, laşi puţin până ce pierde faţa roşiatică. Scoţând tocătura de la foc, amesteci în ea un păhăruţ de coniac.
Pe când aceste cărnuri se frig, taie o litră de şuncă fiartă. feliuţe pătrate şi lungi. foarte subţiri şi slănină tot aşa. Daca ai ficaţi de pasăre, îi tai bucăţi, îi laşi puţin la foc până ce schimbă faţa.

CARNAŢI FRIPŢI ÎN VIN


Se pun cârnaţi de porc în cratiţă cu 200 gr. vin alb şi piper. Se acoperă cratiţă şi se fierbe 10 minute. Se pune în vin 100 gr. sos şi fă-l să scadă 4 minute. Vasul se ia de la foc şi se adogă 20 gr. unt şi o lingură de pătrunjel tocat. Se amestecă până ce untul va fi topit. Pune cârnaţii în farfurie şi sosul deasupra.


PUI “SULTĂNICA”


Indispoztii digestive
Digestia asigurată prin
MAGNESIA BISURATA
Bucăţile de pui le sărezi şi le piperezi; apoi le rumeneşti în untdelemn. Când s’a rumenit puiul, îl scoţi, retragi untdelemnul din cratiţă şi-l înlocuieşti cu o bucată de unt. Când s’a înfierbântat, aşezi iar bucăţile de pui. Torni deasupra un pahar de vin dulce şi un pahar de coniac. Laşi să scadă şi adaogi un păhăruţ de smântânăSă fiarbă domol 20 de minute. Apoi tragi cratiţa pe marginea maşinei şi adaogi 2 gălbenuşuri de ou amestecate cu puţină smântână.
Amestecă repede, nu mai lăsa să fiarbă şi presară pătrunjel tocat mărunt.

 TUSLAMA  DE VITĂ

Se curăţa picioarele şi partea de la burtă cu apă caldă şi se aşează într’o cratiţă pe foc, cu apă caldă, o ceapa, un morcov, o foaie de dafin, ca să mai fiarbă puţin. Cărnurile se scot apoi, se taie în bucaţele pătrate şi se aşează dinnou într’o cratiţă, se pun la foc domol până ce zeama se va gelatina. Se serveşte cu hrean sau cu usturoi.


Sursa reţetelor: “Calendarul ziarului Universul” pe anul 1934 citit în Biblioteca Digitală Naţională
deieri-deazi.blogspot.com

Castel

Un imens castel singuratic se ridică de 2 milenii în mijlocul deşertului din Arabia Saudită! Cine l-a construit? Cu ce scop?

Miercuri 08 Apr 2015 / 0 vizualizari / Fara comentarii

 
Qasr al-Farid 1În mijlocul vastului deșert din nordul Arabiei Saudite, se află un monument străvechi impresionant, un adevărat castel situat în mijlocul nisipurilor, fiind sculptat într-o piatră masivă naturală. Fațada sa are linii curate și unghiuri drepte, în contrast cu suprafața naturală a pietrei, iar structura este incredibilă. Văzându-l, îţi vine în minte întrebarea: Cine l-a construit? De ce? De cât timp se află aici, înconjurat de un deşert imens? Cu ce scop a fost ridicat castelul?
Structura este cunoscută sub numele de Qasr al-Farid, care înseamnă “castel singuratic” și a fost construit în primul secol d.Hr., în timpul Regatului pre-islamic Nabatean. Este situat în Mada’in Saleh, zona în care se găsesc peste o sută de monumente similare. Ştiţi care era capitala Regatului Nabatean? Străvechiul oraş Petra din Iordania, un oraş construit pentru giganţi, aşa cum arătam într-un articol din noiembrie 2013 (Petra, străvechi oraş construit pentru giganţi! Aici se vor ascunde cei 144.000 de oameni aleşi de Dumnezeu în timpul Apocalipsei?).
Dar, arheologii pretind că i-au dezlegat misterul. Astfel, aflăm că Qasr al-Farid nu e de fapt un castel, ci un mormânt. E neterminat, și, în acest stadiu, ne permite o privire asupra modului în care nabateenii construiau clădirile masive din piatră. Aceştia foloseau piese întregi de gresie, iar sculptura era realizată de sus până în jos. Nabateenii au împrumutat elemente decorative de la egipteni, greci şi asirieni. Dimensiunea mormântului indică statutul social al persoanei. Qasr al-Farid este cel mai mare dintre cele 131 de morminte din zonă. În ciuda faptului că este vechi de 1900 ani, Qasr al-Farid este în stare foarte bună, datorită climei uscate din regiune.
Astăzi, Qasr al-Farid nu este chiar un loc singuratic. Turiştii vin să-l viziteze, iar tot situl arheologic a intrat în Patrimoniul mondial UNESCO.
Qasr al-Farid 2
Qasr al-Farid 3
Secretele lui Lovendal